neděle 13. ledna 2013

Zpětné získávání tepla - rekuperace

Zpětné získávání tepla, nebo chcete li, rekuperace tepelné energie je velice zajímavé téma. Pomocí rekuperace lze relativně jednoduše uspořit 60-90% tepelné energie, potřebné na vytápění objektu. Lze rekuperovat teplo z odpadních vod a samozřejmě i teplo z odpadního vzduchu.

Já se budu dále věnovat rekuperaci tepla z odpadního vzduchu. Odpadním vzduchem je myšlen vydýchaný či jinak znečištěný vzduch (např. výpary těkavých látek z lepidel), kdy při větrání prostor bez rekuperace přicházíme o značnou část dodaného tepla pro vytápění prostoru.

Rekuperační jednotky jsou běžně na trhu, ale myslím si, že je možné takovou jednotku s úspěchem vyrobit v domácích podmínkách.

Pro výrobu doma jsem se rozhodl pro deskový výměník. Co je deskový výměník a jak funguje je popsáno na Wikipedii Zpětné získávání tepla . Dále se domácí výrobou rekuperační jednotky zabývá autor tohoto blogu http://cofa.blog.cz/, konkrétně rekuperaci řeší zde http://cofa.blog.cz/rubrika/rekuperace-automaticke-vetrani.

Sledujte blog.